Skip to content

Bewegend Leren

Bewegend leren, dat kan in de klas, in de gymzaal en buiten op het schoolplein. Je kunt hiervoor bepaalde (dure) programma’s aanschaffen, maar is het niet veel mooier en praktischer om de bestaande methoden binnen de school als leidraad te gebruiken? Je kunt zo met jouw leerlingen de bestaande lesdoelen behalen, maar het dan op een andere manier vorm geven.

Bewegen

Door bewegen vinden acute en structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Dit is positief t.o.v. executieve cognitieve functies, aandacht en concentratie.

Ontwikkeling

Bewegen tijdens bijvoorbeeld reken- en taallessen kan de betrokkenheid en plezier in het leren van de kinderen vergroten. Zeker als er aan leuke taal- en rekenspelletjes leuke bewegingsactiviteiten worden gekoppeld om het onderwijs interessanter te maken voor kinderen.

Onderzoek heeft nog geen hard bewijs gevonden op welke wijze bewegingsactiviteiten de cognitieve schoolprestaties kunnen verbeteren, maar uit onderzoek is wel gebleken dat de tijd die aan bewegen wordt besteed tijdens de rekenles, niet ten koste gaat van de rekenprestaties.

Ik ben er van overtuigd dat het bewegen tijdens lessen een positief effect heeft op het behalen van de lesdoelen! Naast de kwaliteit van het onderwijs gaat het er om dat de leerlingen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat ze leren om een mening weer te geven. Ook is samenwerken, kunnen en durven overleggen erg essentieel. Daarnaast is het zo belangrijk m.b.t. het welbevinden. Dit komt tijdens het bewegend leren allemaal aan bod, waarbij je de kwaliteit van het onderwijs uiteraard wilt waarborgen.

 

bewegend-leren
leer-vooruit-bewegend-leren-2-andere-denkwijze

Andere denkwijze

Vanaf het moment dat een kind geworden wordt is het bewegen een belangrijke ontwikkeling. Draaien, kruipen, lopen, fietsen, etc. En dan zijn ze 4 jaar oud en gaan ze naar school. Daar leren wij ze hoe ze stil moeten zitten… Dat is toch wel wat gek?!

Daarnaast verandert de tijd. Dertig jaar geleden speelden de kinderen zo’n 30 uur per week buiten, uit recent onderzoek door Jantje Beton blijkt dat nu 8,4 uur te zijn. En, 15% van de kinderen speelt zelfs nooit buiten. Dat betekent kansen en een opdracht voor ons, leerkrachten! Hoe mooi is het om het onderwijs afwisselend aan te bieden, bewegend leren in de buitenlucht. En, zo kun je ook insteken op de 21-eeuwse vaardigheden.

Maar, dit vergt wel een andere denkwijze. Hoe ga je dit nu aanpassen en integreren in de school? Hier kan ik je bij helpen!

Ik heb de ervaring en expertise om het bewegend leren vorm te gaan geven. Ik kan jou en jouw collega’s op diverse manieren ondersteunen. Tijdens workshops komt een gedeelte theorie en praktijk aan bod. Bij workshops hieronder meer informatie.


Maar, vaak zijn het dan een aantal collega’s die enthousiast zijn en weten hoe het moet. Voor andere collega’s is het nog “een ver van je bed show”. Want je moet al zoveel, waar haal je de ideeën vandaan en er is geen duidelijk beleid uitgezet in de school. Volledige implementatie van bewegend leren in het schoolprogramma zou daarom beter zijn. Dat kan uiteraard ook samen met mij, hiervoor kan ik een traject opzetten voor een langere periode. Tijdens dat traject keer ik regelmatig terug in de school om te helpen met het beleid, leerkrachten te coachen en ondersteunen en het team scherp te houden.

Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Graag maak ik jullie dan net zo enthousiast als dat ik zelf ben!

Workshops

Naast scholingsaanbod op maat, gericht op een schoolteam, bied ik workshops aan. Tijdens deze workshops start ik met theoretische onderbouwing. Daarnaast probeer ik een aantal voorbeelden te geven waarmee je de volgende dag zelf aan de slag zou kunnen. Tevens vind ik het belangrijk dat je handvaten krijgt om zelf lessen om te kunnen zetten. Het moet namelijk niet alleen maar leuk zijn, het moet kwalitatief goed zijn!

 

LET OP: op woensdag 4 maart 2020 geef ik van 15.30 tot 17.30 uur een workshop bewegend leren, Vooruit 1.0. De locatie is basisschool Heeckeren in Goor, kosten €50,- zonder BTW. Aanmelden via mail: linda@leervooruit.nl

Wil je op de hoogte blijven? Bekijk mijn Facebookpagina.

algemeen-1

Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op!

Stuur een bericht