Skip to content

Bijles

Kan jouw kind wat extra hulp gebruiken bij (begrijpend) lezen? Of misschien vindt hij/zij het rekenen erg moeilijk? Heeft je zoon of dochter een achterstand bij taal of (werkwoord)spelling? Ik kan jullie hierbij helpen!

Bijles basisschoolleerlingen

Soms is het zo dat een leerling niet tot een goede ontwikkeling komt op een bepaald leergebied. Het kind wordt dan soms wat onzeker, weet niet waarom het niet zo goed lukt, het raakt gefrustreerd.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn, extra instructie en oefening kan dan wenselijk zijn. Het kan zijn dat het kind de informatie op een andere manier verwerkt, dan lukt het met een ander aanbod beter.

Naast werken op papier werk ik veel met spelvormen, spelmaterialen en bewegend leren. Dit zorgt voor meer ontspanning, dat is erg belangrijk. Het welbevinden staat nl. voorop, anders lukt het leren niet!

Ik ben al sinds 2005 werkzaam in het basisonderwijs, ik heb met name gewerkt in groep 7 en 8. In principe richt ik, Linda Huizing, mij dan ook op kinderen van groep 6 tot en met 8. Indien mogelijk kan er ook bijles aan jongere kinderen worden gegeven, mail mij gerust hierover.

Naast de basisvakken bied ik ook ondersteuning op andere gebieden. Denk hierbij aan het voorbereiden van een spreekbeurt, boekbespreking of het maken van een werkstuk.

leervooruit-bijles
leervooruit-bijles-overzicht

Kennismaking

We starten met een kennismakingsgesprek, dit duurt maximaal een half uur en is gratis. Het kind is ook bij het kennismakingsgesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het ingevulde inschrijfformulier doorgenomen. Daarnaast kijken we naar behaalde leerresultaten, die worden meegebracht of voorafgaand gemaild vanuit de basisschool. De ouder/verzorger zorgt voor de eerste communicatie tussen school en Leer Vooruit.

Voorwaarden

 • De individuele bijlessen vinden bij mij thuis plaats (Hengelo; nabij centrum).
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet bij de les aanwezig.
 • Voor de bijlessen werk ik met een strippenkaart, een bijles duurt één uur.
 • Mocht de les niet door kunnen gaan dan wordt dit 24 uur voorafgaand aan de bijles doorgegeven. Anders zal de les in rekening worden gebracht.
 • Na afloop van de les is er een kort moment over het verloop van de bijles en de afspraak voor de volgende bijles.

Momenteel is er GEEN plek voor bijles, tot aan de Kerstvakantie 2022 zit ik volgepland. Je kunt, indien wenselijk, op de wachtlijst worden gezet.

Tarieven

 • Een 5-strippenkaart kost € 175,- (3 maanden geldig).
 • Een 10-strippenkaart kost € 325,- (6 maanden geldig).
 • Eén strip staat voor één bijlesuur, indien wenselijk kan een bijles ook langer duren.

Deze tarieven gelden per juni 2021.

 • Kort contact met de basisschool; per mail of telefonisch zit inbegrepen bij de bijles.
 • Gesprek met de basisschool; voor een gesprek online/op school (30 minuten) wordt € 40,- gerekend.
leervooruit-vakantiecursus

Vakantiecursus

Tijdens vakanties is het mogelijk om een vakantiecursus te volgen bij Leer Vooruit!

Tijdens deze vakantiecursus kan jouw dochter of zoon werken aan een vak dat extra aandacht kan gebruiken. Vooral in een rustperiode is er een goede focus, zo kan er in een korte tijd veel worden geoefend.  Tijdens de lessen wordt er, naast schriftelijke verwerking, ook veel bewegend leren en divers spelmateriaal ingezet.

Het is met name bedoeld voor kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten. Mocht jouw kind jonger zijn, mail mij dan gerust. Dan ga ik kijken wat er mogelijk is.

Heb je interesse, geef je zoon of dochter dan snel op!

Voorwaarden

 • De lessen van de vakantiecursus vinden bij mij thuis plaats (Hengelo; nabij centrum).
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet bij de les aanwezig.
 • Mocht de les niet door kunnen gaan dan overleggen we samen wanneer het wel mogelijk is. In de vakantie is het nl. anders plannen dan tijdens school- en werkweken.
 • Na afloop van de les is er een kort moment over het verloop van de les en de afspraak voor de volgende les.

 

Eerst volgende mogelijkheden:

 • Zomervakantie 2022

Tarieven

De minimale afname is 4 lesuren; hiervoor zijn de kosten € 140,-.

Voor 6 lesuren zijn de kosten € 200,-.

Bovenstaande prijzen gelden vanaf juli 2021.

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op!

Stuur een bericht